Uni EuropejskaDotacja na kapitał obrotowy

Program operacyjny:
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Działanie:
Działanie 1.5

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest dofinansowanie bieżącej działalności spółki.

Planowane efekty: 

  • Utrzymanie bieżącej działalności spółki w okresie trzech miesięcy (lipiec - wrzesień 2020).


Wartość projektu:
210 660,54 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
210 660,54 zł

_________________________________________________________Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej

Program operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś:
Oś priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna

Działanie:
4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie wytwarzania i produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

Planowane efekty: 

  • zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym
  • obniżenie kosztów działalności
  • zwiększenie funkcjonalności i wartości nieruchomości
  • zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery


Wartość projektu:
230 625,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
158 950,00 zł

« wróć